Platform

Wilt u zich aanmelden als gebruiker van het platform, vraag dan via dit formulier een account aan.

Nieuw wachtwoord
Nieuw account aanvragen

Procedure voor plaatsing

Alle dragers / beoefenaars van tradities kunnen hun traditie voordragen voor de inventaris, mits deze voldoet aan de criteria zoals onder beschreven.

De procedure is als volgt:

Stap 1: Lijst van Tradities
Maak je immaterieel erfgoed zichtbaar

1. De dragers / beoefenaars melden hun traditie aan en beantwoorden een aantal vragen.
2. Het Kenniscentrum bekijkt of de traditie voldoet aan de criteria voor plaatsing.
3. Zo ja, dan wordt de traditie op de lijst van tradities gezet. 
4. Elke drie jaar wordt de lijst met tradities up-to-date gemaakt. 

Stap 2: Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland
Bescherm je traditie

1. De dragers / beoefenaars die hun traditie willen gaan beschermen, melden zich aan om de cursus 'Hoe bescherm ik mijn traditie? Het opzetten van erfgoedzorg' te volgen.
2. Daarna maken de dragers / beoefenaars het erfgoedzorgplan. Hierbij kunnen ze hulp krijgen.
3. Als het erfgoedzorgplan klaar is, dienen de dragers / beoefenaars de voordracht met het erfgoedzorgplan in en vragen om de traditie te plaatsen op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.
4.  Na indiening toetst het Kenniscentrum de voordracht aan de criteria en neemt het voorlopige besluit voor plaatsing. Het informeert de aanvragers, geeft bij een negatief besluit advies over een mogelijk succesvoller aanvraag en geeft aan hoe de aanvragers een heroverweging kunnen aanvragen, indien zij het oneens zijn met het besluit.
5. De onafhankelijke Toetsingscommissie toetst het voorlopige besluit om de traditie te plaatsen. 
6. De aanvragers tekenen het certificaat en krijgen een persoonlijk logo dat hen moet helpen om hun traditie te beschermen.
7. Staat een traditie op de inventaris dan start de uitvoering van de erfgoedzorg zoals beschreven in het erfgoedzorgplan. De aanvragers doen elke drie jaar verslag van hun vorderingen in de erfgoedzorg. Ook wordt verwacht dat de aanvragers regelmatig de contactdagen, workshops en trainingen bezoeken en zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Stap 3: Register van Goede Voorbeelden
Wees een voorbeeld en deel je kennis
1. Als een immaterieel erfgoed gemeenschap succes heeft met het borgen van haar traditie en denkt dat ook andere gemeenschappen daar van kunnen leren, dan kunnen de dragers / beoefenaars hun methode / traditie voordragen voor het register van goede voorbeelden.,
2. De onafhankelijke Toetsingscommissie beslist hierover.
3. De immaterieel erfgoed gemeenschap krijgt bij opname in het register een certificaat.

Criteria voor plaatsing

De criteria om een element op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland te plaatsen zijn:

Stap 1 Lijst van Tradities
Maak je traditie zichtbaar

1. Gaat het om immaterieel erfgoed in de zin van de UNESCO Conventie?
Gaat het om cultuur die van generatie op generatie wordt doorgegeven? Is het een traditie?
2. Gaat het om levende cultuur van nu?
3. Wordt de traditie gedragen door een gemeenschap van traditiedragers? 
4. Zijn het de juiste mensen die de plaatsing aanvragen?
5. Wil de gemeenschap van traditiedragers zich actief inzetten om de traditie door te geven aan volgende generaties?


Stap 2 Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland
Bescherm je traditie
1. Willen de dragers / beoefenaars zich actief inzetten om hun immaterieel erfgoed door te geven aan volgende generaties?
2. Willen de dragers / beoefenaars erfgoedzorg plegen en hebben ze daarvoor een erfgoedzorgplan opgesteld?
3. Is het erfgoedzorgplan in orde?

Stap 3 Register van Goede Voorbeelden
Wees een voorbeeld en deel je kennis
1. Hebben de dragers / beoefenaars een goede methode ontwikkeld om hun immaterieel erfgoed door te geven?
2. Willen ze hun kennis delen met andere gemeenschappen van immaterieel erfgoeddragers?