Platform

Wilt u zich aanmelden als gebruiker van het platform, vraag dan via dit formulier een account aan.

Nieuw wachtwoord
Nieuw account aanvragen

Symposium over heggenvlechten

Het symposium ‘Vlechtheggen en Heggenvlechten’ belicht alle aspecten van gevlochten heggen, die meer en meer weidepercelen van Brabant en Limburg omringen. Deze vlechtheggen zijn niet alleen waardevol voor het aanzicht van het landschap, ze brengen ook een rijke flora en fauna met zich mee. Het ambacht van het heggenvlechten is er onlosmakelijk mee verbonden. 

Programma
11.00 uur Ontvangst met koffie en thee
11.30 - 11.40 uur Welkomstwoord door dagvoorzitter Otte Strouken (voorzitter Stichting de Brabantse Boerderij) 
11.40 - 12.00 uur Opening symposium door Johan van den Hout (gedeputeerde provincie Noord –Brabant, portefeuille Natuur, Water en Milieu)
12.00 - 12.20 uur Ineke Strouken (directeur Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland/KIEN) over het Maasheggenvlechten op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed
12.20 - 12.35 uur Ger van den Oetelaar (voorzitter Stichting Schaapskooi Schijndel) en Kees Cornelissen (schaapsherder) over de locatie De Schaapskooi

12.35 - 13.30 uur Lunchpauze, met gelegenheid tot het bezoeken van de informatiestands en demonstraties.

13.30 - 13.45 uur Wim de Vrij en Marius Grutters over het project ‘Herleving van het Heggenvlechtambacht’
13.45 -14.15 uur Bioloog en cultuurhistoricus Bert Maes over het onderzoek ‘De Vlechtheg in Nederland’. Maes is tevens auteur van talrijke boeken over de autochtone status van inheemse bomen en struiken en de cultuurhistorie ervan in het landschap
14.15 - 14.45 uur ‘Heggenprofessor’ Georg Müller over de historie van de vlechtheg in Europa en in Nederland. Müller is auteur van ‘Europas Feldeinfriedungen/Europe’s Field Boundaries’, een standaardwerk over klassieke erfafscheidingen, gebaseerd op eigen inventarisaties en historisch onderzoek
14.45 - 15.05 uur Henk Sierdsema (sr. onderzoeker/coördinator Soorten en Leefgebieden van Sovon Vogelonderzoek Nederland) over het belang van heggen en houtwallen voor flora en fauna.
15.05 - 15.25 uur Lezing Erwin Christis over ‘Het verleden: een gids voor de toekomst in het Kempen~Broek?’ Christis is projectleider Kempen~Broek, Regionaal Landschap Kempen en Maasland, Vlaanderen en auteur van ‘Het Kempen~Broek, op de grens van mens, natuur en landschap’

15.25 - 15.55 uur Vragenronde met forum

15.55 - 17.00 uur Afsluitende borrel

Meer informatie: communicatieteam@hetgroenewoud.com

 

Foto en video