Platform

Wilt u zich aanmelden als gebruiker van het platform, vraag dan via dit formulier een account aan.

Nieuw wachtwoord
Nieuw account aanvragen

Welkom op deze website

Het Koninkrijk Nederland is rijk aan immaterieel erfgoed. Dat zal misschien niet iedereen meteen beamen, maar toch is het waar. Denk maar eens aan Koningsdag vieren op 27 april, erwtensoep eten in de winter, eieren kleuren met Pasen, elkaar voor de gek houden op sinterklaasavond, rouwen om het leed van de voorvaderen op Keti Koti of het uitblazen van kaarsjes op een verjaardag.

Bij immaterieel erfgoed gaat het om cultuur die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Het gaat om tradities die mensen van hun ouders en grootouders overnemen en op hun beurt weer doorgeven aan hun kinderen en kleinkinderen. Op 15 mei 2012 heeft Nederland het Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed ondertekend en daarmee is immaterieel erfgoed een officiële tak van erfgoed geworden. Eén van de verplichtingen die Nederland met de ondertekening van het verdrag op zich nam, was het in kaart brengen van het immaterieel erfgoed op zijn grondgebied.

Op deze website vind je een overzicht van tradities die op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland staan. Ook vind je informatie over het UNESCO verdrag en hoe Nederland dat verdrag in praktijk gaat brengen.Ten slotte vinden wij het fijn als je met ons mee wilt denken. Wat zou er volgens jou op de Nationale Inventaris moeten komen? 

Deze website is eigendom van het Ministerie van OCW en wordt beheerd door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

Wat is immaterieel erfgoed?

Immaterieel erfgoed is levend erfgoed. Het zijn sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen (en soms zelfs individuen) erkennen als cultureel erfgoed. Immaterieel erfgoed wordt overgedragen van generatie op generatie en is belangrijk voor een gemeenschappelijke identiteit.

Je kunt immaterieel erfgoed niet conserveren en restaureren, zoals monumenten, archiefstukken en museumvoorwerpen. Tradities en rituelen moeten een hedendaagse betekenis hebben, anders worden ze niet meer gebruikt en verdwijnen ze. Daarom is het belangrijk dat immaterieel erfgoed meegaat met zijn tijd. Bij immaterieel erfgoed zijn altijd mensen betrokken. Mensen die een traditie dragen, koesteren en doorgeven aan de toekomst.

Immaterieel erfgoed is de schakel tussen heden, verleden en toekomst. Het is cultuur van nu, maar geeft ook een gevoel van verbondenheid met vorige generaties en is tegelijkertijd ook toekomstgericht omdat mensen het willen doorgeven aan volgende generaties.

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

De beheerder van deze website - het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland - stelt zich ten doel om immaterieel erfgoed te promoten en toegankelijk te maken, om de sector te stimuleren en professionaliseren en om de participatie eraan te stimuleren. Het Kenniscentrum implementeert de UNESCO Conventie ter Bescherming van het Immaterieel Erfgoed in Nederland. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland ontplooit activiteiten gericht op behoud, beheer en ontwikkeling van het immaterieel erfgoed in Nederland. Het adviseert overheden over immaterieel erfgoed en stimuleert het debat daarover. Het centrum voert een actief mediabeleid ten behoeve van de bewustwording van het belang en de waarde van immaterieel erfgoed. Daarnaast versterkt het Kenniscentrum de sector en begeleidt het immaterieel erfgoedgemeenschappen in hun groei naar erfgoedzorg.

Vanaf 1 september 2012 is het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed ook in het Koninkrijk Nederland in werking getreden. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland brengt het verdrag in opdracht van OCW in praktijk en coördineert de samenstelling van de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Daarnaast heeft het Kenniscentrum contacten met de eilanden in Caribisch Nederland over hun immaterieel erfgoedbeleid.

Ons adres is: Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, Multatulilaan 12, 4103 NM Culemborg,  030-2760244, info@immaterieelerfgoed.nl, www.immaterieelerfgoed.nl

koningsdag