Het Platform

Doorzoek het kennisplatform
 

Uw profiel
 

Introductie afsluiten

Oproep stedelijke culturen en immaterieel erfgoed

Stedelijke culturen, superdiversiteit en immaterieel erfgoed

In februari 2018 organiseert het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed samen met anderen een internationale conferentie over ‘Urban cultures, Superdiversity and Intangible Heritage’. Erfgoedprofessionals en onderzoekers op het terrein van stedelijke culturen kunnen tot 31 mei 2017 voorstellen indienen voor presentaties of lezingen, waarin een speciale casestudy wordt belicht. Behalve lezingen kunnen ook andersoortige presentaties worden aangemeld, waarin meer het belevingsaspect van immaterieel erfgoed in de stad centraal staat. Een voorstel bedraagt maximaal 500 woorden, De tweedaagse conferentie zal plaatsvinden in Utrecht, volgend jaar in februari. Voor meer informatie zie: http://www.ichngoforum.org/urban-cultures-superdiversity-intangible-heritage-call-presentations/

Door processen van migratie hebben alle grote steden in West-Europa een andere etnische samenstelling gekregen. Voor plaatselijke overheden is het een uitdaging hoe om te gaan met deze nieuwe diversiteit, ook in cultureel opzicht. Tijdens deze internationale conferentie zullen we ons concentreren op de rol van immaterieel erfgoed en hoe dit kan bijdragen aan het bevorderen van sociale cohesie. In multi-etnische steden als Antwerpen, Amsterdam, Keulen, Londen en Parijs is het interessant om te zien dat er nieuwe feesten ontstaan, zoals in Londen het kleurrijke Notting Hill Carnaval, vergelijkbaar met het Zomercarnaval in Rotterdam. In Parijs is de Barbes Tour een interessant voorbeeld waarin jaarlijks de culturele diversiteit van de Parijse wijk Belleville wordt gevierd. De conferentie raakt aan diepere vragen over processen van identiteitsvorming in een superdiverse context, waarin tradities niet langer vanzelfsprekend zijn en steeds opnieuw bevraagd worden. Superdiversiteit zorgt voor een nieuwe dynamiek van culturele processen in de stad. Door verschillende casestudies uit verschillende steden met elkaar te vergelijken hopen wij op meer inzicht.

De tweedaagse conferentie wordt georganiseerd door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed, tapis plein, FARO en de Duitse UNESCO commissie, in samenwerking met de afdeling cultuurgeschiedenis van de Universiteit Utrecht, de leerstoel voor Kritische Erfgoedstudies aan de VUB in België en ondersteund door de Nationale UNESCO commissies van België en Nederland.

Organiserend comité

Albert van der Zeijden (Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed en Universiteit Utrecht),
Jorijn Neyrinck (tapis plein),
Marc Jacobs (FARO, VUB),
Benjamin Hanke (Duitse UNESCO Commissie).

Geïnteresseerden worden uitgenodigd hun voorstel voor een specifieke case study in te leveren voor 31 mei bij Albert van der Zeijden (a.t.vanderzeijden@uu.nl).

CategorieNieuws DomeinenSociale Cohesie en identiteit Thema'sOnderzoek

Reacties

  • Geen reacties

Foto en video

Locatie